Đóng thùng gỗ xuất khẩu thiết bị máy móc tại công ty An Việt – Hưng Yên