Đóng thùng gỗ thiết bị máy móc tại KCN VSIP 1 – Bình Dương