Đóng kiện gỗ hàng hoá máy móc tại khu công nghiệp Nội Bài