Đóng gói hút chân không thiết bị máy móc tại KCN Tiên Sơn