Đóng gói hút chân không thiết bị máy móc tại KCN Phú Gia – Bến Cát