Đóng gói hút chân không hàng hoá tại KCN Cộng Hoà – Chí Linh