Đóng gói hút chân không hàng hoá máy móc trên toàn quốc