Đóng gói hút chân không hàng hóa máy móc tại các KCN