Đóng gói hàng hóa xuất khẩu giá rẻ khu vực miền Trung