Đóng gói hàng hóa máy móc xuất khẩu tại Bà Rịa – Vũng Tàu