Đóng gói hàng hóa máy móc xuất khẩu giá rẻ tại các tỉnh Miền Bắc