Đóng gói hàng hóa là khâu rất quan trọng trong việc vận chuyển