Đng gói hút chân không hàng hóa máy móc tại KCN Mỹ Phước 3