Dịch vụ đóng kiện gỗ xuất khẩu hàng hóa tại KCN Điềm Thuỵ