Công dụng của việc đóng thùng gỗ cho hàng hoá máy móc